Popularne polskie regiony turystyczne

Krajobraz

Mazury to region geograficzno-kulturowy położony w północno-wschodniej części Polski. Tworzą go Pojezierze Mazurskie i Pojezierze Iławskie. Administracyjnie tereny te wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego. Teren jest pofałdowany, posiada ponad 3000 jezior oraz rzeki i strumienie. Najwyższym wzniesieniem Mazur jest Góra Dylewska, licząca 312 m. ponad poziom morza. Znajduje się tu największe polskie jezioro, którym jest Śniardwy oraz najdłuższe – Jeziorak. Połączone są one rzekami i kanałami, tworząc dogodne szlaki żeglowne.

Gleby należą do niskich klas i nie sprzyjają uprawie zbóż. Natomiast rozległe łąki i pastwiska wpływają na rozwój hodowli. Lasy zajmują około 30% powierzchni regionu. Obecna struktura powierzchni regionu mazurskiego została ukształtowana około 14 – 15 tysięcy lat temu i jest efektem oddziaływania w plejstocenie lodowca kontynentalnego. Po jego ustąpieniu pozostały jeziora, pagórki i wzgórza morenowe. Archeolodzy odnajdują na terenie Mazur ślady osadnictwa z czasów zaraz po ustąpieniu lodowca. Wędrowały tędy różne gromady, po których zachowały się nieliczne kamienne narzędzia i pochówki.

Z XIII – V wieku przed naszą erę pochodzą pozostałości grodów należących do kultury łużyckiej. Następnie na terenie Mazur osiedlili się Prabałtowie. W czasach średniowiecznych puszcze mazurskie zamieszkiwali Prusowie, Jaćwingowie i inne plemiona z nimi spokrewnione. Od 1226 roku zie4mie te przeszły w ręce Zakonu Krzyżackiego. Krzyżacy wytępili miejscową ludność. Na miejscu Bałtów osiedlali się Mazowszanie, Litwini i Niemcy.

Po wojnie trzynastoletniej Tereny te pod nazwą Prus stały się lennem Polski. Ale już w 1660 roku władcy Prus Książęcych uniezależnili się spod tego zwierzchnictwa. Od początku osiemnastego wieku stały się Królestwem Prus, a po pierwszym rozbiorze Polski połączyły się terytorialnie z zachodnimi Niemcami. W czasach zaborów miejscowa ludność mazurska czuła łączność z narodem polskim. Po pierwszej wojnie w wyniku plebiscytu Mazury pozostały przy Rzeszy Niemieckiej. Po 1945 roku zostały przyłączone do Polski. Jest to jeden z najważniejszych regionów turystycznych, który rocznie odwiedza ponad 1000000 turystów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *